ANASAYFA KURUMSAL FAALİYET ALANLARIMIZ DUYURULAR İLETİŞİM
Anasayfa » Duyurular » Ortaklar Genel Kurulu 62. Olağan Toplantısı

Ortaklar Genel Kurulu 62. Olağan Toplantısı

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Toplantısı

No: 1335/22

Ankara, 05.03.2019 Salı Saat: 12,00

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR       :

Başkan : Zafer BENLİ
Başkan Vekili : Mehmet UYGUN
Üye : Hayrettin KURT
Üye : Hakkı TOK
Üye : İzzet BATMAZ

GÜNDEM                   :

- 2018 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

MÜZAKERE VE KARARLAR:

- Genel Müdürlüğün 04.03.2019 tarih ve 20 sayılı müzekkeresi tetkik edilerek; Şirketimizin 62. Olağan Genel Kurulunun 30.04.2019 Salı günü saat 14,00’te Beştepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. (Mertler Sk.) No:7 Yenimahalle-ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlük binamızda yapılmasına; ortakların toplantıya davet edilmesine; Gündemin aşağıdaki gibi belirlenmesine çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 15.05.2019 Çarşamba günü saat 14,00’te aynı adreste yapılmasına; gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

30/04/2019

Ortaklar Genel Kurulu

62.Olağan Toplantısı

GÜNDEM:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

2- Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

3- Şirketin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Bağımsız Denetçi görüşlerinin okunması ve müzakeresi,

4- Şirketin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdiki,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi,

7- Bağımsız Denetçinin seçilmesi, yapılacak iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

8- Şirket Sermayesinin 1.600.000,00 Türk Lirasından 5.000.000,00 Türk Lirasına, pay değerinin 0,01 Türk Lirasından 1,00 Türk Lirasına çıkarılmasının görüşülerek karar bağlanması.

9-Yürürlükteki Şirket Esas Mukavelenamesinin 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.22.23.24. 26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.47.48.49.50.51.52.53.55.56.57.58. 59. 60.61.62.63.64.65.66.67.68.70.71.72.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.86.87.88.89.90.91.92 Maddelerine ilişkin tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.

10-Geçmiş yıllarda yapılan ithal kömür alımlarına ilişkin, 2017 Faaliyet Yılı Genel Kurul tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması, konunun müzakeresi, onayı ve konu ile ilgili bugünden sonra yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


 

 

 

Başkan

Zafer BENLİ

 

 

Başkan Vekili

Mehmet UYGUN

Üye

Hayrettin KURT

Üye

Hakkı TOK

Üye

İzzet BATMAZ

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

Adres: Beştepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:7 YENİMAHALLE/ANKARA • Telefon: +90 312 216 01 00 +90 312 425 30 07 • Faks: +90 312 425 82 28