ANASAYFA KURUMSAL FAALİYET ALANLARIMIZ DUYURULAR İLETİŞİM
Anasayfa » Duyurular » KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

 

 

KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

İŞTİGAL MEVZULARI:

MADDE:4 - Şirket aşağıda yazılı muamelelerle iştigal etmek üzere ku­rulmuştur.

  • Petrol istihsaline elverişli olmayan bitümlü maddeler ve maden kömürü (turptan antrasite kadar her türlü kömür) dahil olmak üzere, her türlü maden sahasında, taş ve kum ocaklarında arama ve işletme çalışmaları yapmak, cevher, kum ve taş (mermer dahil) istihsal etmek, istihsal edilen cevher, kum ve taşı olduğu gibi veya değerlenmesini temin edecek muamelelere tabi tutarak (kireç imali dahil) satmak veya cevher ve taş ile birlikte istihsal edilen cevher ve taşın bünyesinde mevcut sair madenler veya müştaklarını istihsal, imal veya sair muamelelere tabi tutarak kıymetlendirmek, madeni ham madde olarak işleyecek sınai tesisler kurmak ve işletmek,
  • Her türlü maden, kum ve taş sahaları ile ilgili arama ve işletme çalışma­larını devralmak, devretmek, işletmek,
  • Nakliye şirketleri kurmak veya kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya bunları kısmen veya tamamen satın almak veya bilfiil nakliye işleri yapmak,
  • Maden, kum, taş ve toprak ihrazatı ve (yol, baraj, tünel yapımı dahil) her türlü hafriyat ve inşaat işleri konularında taahhütlere girmek, işi bizzat yapmak veya başkalarına yaptırmak,
  • Kuruluş gayesi ile ilgili şirketler kurmak, kurulmuş veya kurulacak şirket­lere ortak olmak, şirketleri devralmak, bu şirketlerin kredi ihtiyaçlarını teminde (kefalet dahil) yardımcı olmak,
  • Şirketin kuruluş gaye ve maksadı ile ilgili ticari komisyon, ticari vekalet, acentelik, mümessillik, hernevi taahhüt işleri ile bilcümle mali, ticari, sınai mu­amelelere girişmek ve her çeşit ithalat, ihracat ve imalat işleri yapmak, nakdi ve ayni krediler temini için anlaşmalar yapmak,
  • Mevzuu şirketle ilgili işlerin ifası için gayrimenkul mallara tasarruf et­mek, bu nevi malları almak, satmak, icar, isticar, veya ipotek etmek, veya ipotek kabul etmek.
  • Her türlü enerji tesisi kurmak, işletmek ve bu tesislere hammadde tedarik etmek, yan ürünleri değerlendirmek, pazarlamak.

MERKEZ

MADDE: 5 –Şirketin İdare Merkezi, ANKARA’dır.

 

MÜDDET:

MADDE: 6 - Şirketin müddeti kafi teşekkül, tescil ve ilan tarihinden itiba­ren (99) (doksandokuz) senedir.

SERMAYE:

MADDE: 7 - Şirketin sermayesi her bir payı 0,01 TL. değerinde 160.000.000 hisseye ayrılmış olup, 1.600.000,00 Türk Lirasından ibarettir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirket hisselerinin değeri 0,005 Türk Lirasından Yeni Türk Ticaret Kanununun 476.maddesine göre olması gereken asgari tutar olan 0,01 Türk Lirasına çıkartılmış olup, 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) adet olan hisse sayısı yapılan düzenleme ile 160.000.000 (Yüzaltmışmilyon) adet olarak değişmiştir. Şirket ortaklarının pay adetleri değişmiş olup, pay tutarlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

HİSSE TUTARI(TL)

PAY TUTARI(TL.)

PAY ADEDİ

 

T.K.İ

768.000,00

0,01

76.800.000

 

Şekerbank T.A.Ş

80.000,00

0,01

8.000.000

 

Garanti Bankası A.Ş

1.600,00

0,01

160.000

 

Candemirler İthalat İhr. A.Ş.

320,00

0,01

32.000

 

Konya Şeker Fab.A.Ş

41.600,00

0,01

4.160.000

 

Yeniçeltek Kömür ve Mad.A.Ş

56.000,00

0,01

5.600.000

 

Polat Mad.San.ltd.şti.

3.200,00

0,01

320.000

 

Karaelmas Mad.ltd.şti.

632,17

0,01

63.217

 

Tek Maden Ltd.şti.

80,00

0,01

8.000

 

Tınaz Mümessillik Ltd.şti.

1.040,00

0,01

104.000

 

Ege Madencilik A.Ş

800,00

0,01

80.000

 

Demirci Mad.Ltd.şti.

800,00

0,01

80.000

 

Dedeman Mad.tur.san.tic.A.Ş

1.600,00

0,01

160.000

 

Haliç Lin.işl.ltd.şti

80,00

0,01

8.000

 

Başyurt koll.şti.

80,00

0,01

8.000

 

Paşaköy lin.işl.koll.şti.

80,00

0,01

8.000

 

Oror Sigorta acen ve tic.ltd.şti.

560,00

0,01

56.000

 

SS.Turhal Pancar Ekic.koop.

45.524,15

0,01

4.552.415

 

SS Burdur-Isparta Pancar  Ekic.koop.

38.400,00

0,01

3.840.000

 

SS Dinar Pancar Ekic.koop.

4.000,00

0,01

400.000

 

SS Bor Pancar Ekic.koop.

11.600,00

0,01

1.160.000

 

SS Alpullu Pancar Ekic.koop.

44.800,00

0,01

4.480.000

 

SS Amasya Pancar Ekic.koop.

9.868,54

0,01

986.854

 

SS Adapazarı Pancar Ekic.koop

10.400,00

0,01

1.040.000

 

SS Erzurum Pancar Ekic.koop

19.680,29

0,01

1.968.029

 

SS Erzincan Pancar Ekic.koop

40.000,00

0,01

4.000.000

 

SS Konya Pancar Ekic.koop.

18.336,46

0,01

1.833.646

 

SS Malatya Pancar Ekic.koop

2.505,49

0,01

250.549

 

SS Eskişehir Pancar Ekic.koop

24.000,00

0,01

2.400.000

 

SS Ağrı Pancar Ekic.koop

5.064,34

0,01

506.434

 

SS Elazığ Pancar Ekic.koop.

7.680,00

0,01

768.000

 

SS Muş Pancar Ekic.koop.

3.680,29

0,01

368.029

 

SS Balıkesir -Bursa Pancar Ekic.koop.

4.400,00

0,01

440.000

 

SS Elbistan Pancar Ekic.koop.

13.280,00

0,01

1.328.000

 

SS Akşehir -Ilgın Pancar Ekic.koop.

4.400,00

0,01

440.000

 

SS Uşak Pancar Ekic.koop.

6.400,00

0,01

640.000

 

SS Kütahya Pancar Ekic.koop.

8.000,00

0,01

800.000

 

SS Ankara Pancar Ekic.koop.

6.720,00

0,01

672.000

 

SS Afyon Pancar Ekic.koop.

2.400,00

0,01

240.000

 

SS Ereğli Pancar Ekic.koop.

5.664,25

0,01

566.425

 

SS Erciş Pancar ekic.koop

1.424,09

0,01

142.409

 

SS Çorum Pancar Ekic.koop.

16.176,82

0,01

1.617.682

 

SS Samsun Pancar Ekic. koop.

6.444,83

0,01

644.483

 

SS Yozgat Pancar Ekic.koop.

4.804,80

0,01

480.480

 

SS Sivas Pancar Ekic.koop.

3.233,48

0,01

323.348

 

SS Kırşehir Pancar Ekic.koop.

8.000,00

0,01

800.000

 

Sabahattin Eratalar

480,00

0,01

48.000

 

Mustafa Fethi Ağalar

720,00

0,01

72.000

 

Faruk Gültekin

122.400,00

0,01

12.240.000

 

Nazım Adasal

1.120,00

0,01

112.000

 

Ahmet Simaiş

320,00

0,01

32.000

 

Fahri Dilmaç

240,00

0,01

24.000

 

Edip Baysal

160,00

0,01

16.000

 

Kemal Mengenli

400,00

0,01

40.000

 

Hayri Başar

480,00

0,01

48.000

 

Cemal Erkartal

80,00

0,01

8.000

 

Osman Avdan

160,00

0,01

16.000

 

DR.Vahit Işık

160,00

0,01

16.000

 

Kamil Çamoğlu

80,00

0,01

8.000

 

Sait Soylu

80,00

0,01

8.000

 

Saniye Nesrin Kayım

64,00

0,01

6.400

 

Nevin İyigün

64,00

0,01

6.400

 

Ziynet Zerrin Erdem

64,00

0,01

6.400

 

Hikmet Esin Erdem

64,00

0,01

6.400

 

Berrin Taner

64,00

0,01

6.400

 

Makbule Temizer

1.600,00

0,01

160.000

 

Bedia Ortaköylü

800,00

0,01

80.000

 

Nihat Kosava

800,00

0,01

80.000

 

Zeliha Özgen ve Çocukları

1.520,00

0,01

152.000

 

Mehmet Ersan Özdemir

11.920,00

0,01

1.192.000

 

Şerife Nurseli Köseoğlu

100,00

0,01

10.000

 

Bingül Cerrahoğlu

100,00

0,01

10.000

 

Emine Sema Cerrahoğlu

100,00

0,01

10.000

 

Fatma Yasemin Karamancı

100,00

0,01

10.000

 

Mehmet Gültekin

61.200,00

0,01

6.120.000

 

Halil İbrahim Akkuş

61.200,00

0,01

6.120.000

 

TOPLAM

1.600.000

 

160.000.000

           

 

KATİ TEŞEKKÜL:

MADDE: 8 - Şirketin kat'i teşekkülü, usulü dairesinde Sicilli Ticarete tescil ve ilân tarihinden başlar.

SERMAYE TAKSİDİ:

MADDE: 9 - Taksitlerin ne şekilde alınacağı, Şirket merkezinde çıkan günlük bir gazete ile ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tediye için tayin olunan günden an az 20 gün evvel ilân olunur. İlânda, ödenmesi istenen sermaye borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça belirtilir.

TAKSİT BORCUNDAN HİSSELERİN SATILMASI:

MADDE: 10 - Sermayenin geri kalan taksitleri tesbit olunan zamanlar­da tediye olunmadığı takdirde herhangi bir ihtara lüzum olmaksızın taksidin ödenmesi lazım gelen günden başlamak üzere Şirket lehine % 10 temerrüt faizi yürütülür.

İstenilen taksitleri tediye etmemekte ısrar eden mütemerrit hissedarlar, Yönetim Kurulu tarafından verilecek karara göre ve Esas Sözleşmenin 91. maddesinde yazılı gazetelerde yapılacak ilân ile, bir ay içinde taksit borçlarını ödemeye davet, aksi halde iştirak taahhütlerinden mahrum edilecekleri ve yerlerine başka paydaş alınacağı ve kendilerine verilmiş pay senetleri veya ilmühaberlerin iptal edileceği ihtar edilir. Nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilân yerine, iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Bir aylık süre, mektubun veya mesajın alındığı tarihten başlar.

İlan yolu ile vaki bu bir aylık müddet içinde taksitlerini ödemeyen hissedarlar, taahhütlerinden vazgeçmiş sayılarak, kendilerine verilmiş bulunan hisse senetleri veya ilmühaberler iptal edilmek suretiyle iştirak taahhütlerinden doğan haklarından mahrum edilirler, iptal edilen hisse senetleri veya ilmühaberler ele geçirilmezse iptal kararı, Esas Mukavelenin 91. maddesinde yazılı gazetelerde ilan olunur.

Şirket tarafından yeni taliplerine satılan hisse senetlerinin satış bedeli, mez­kûr senetlerin mukayyet kıymetinden az ise aradaki fark senedin eski sahibin­den tahsil, fazla ise fazlası kendisine geri verilir.

HİSSELERİN DEVRİNDE MESULİYET:

MADDE: 11 - Bedeli tamamen ödenmemiş olan pay senetlerinin başkalarına devir ve satışı halinde, pay senetlerinin birinci ve sonuncu hamili ile arada senedi devren tasarruf etmiş kimseler, ilgili senedin geri kalan bedelinden dolayı Şirket’e karşı müteselsilen sorumludurlar. Kendile­rine başka menfaat temini dahi isteyemezler.

 

 

MUVAKKAT MAKBUZ VE HİSSE SENETLERİ:

MADDE 12 - Şirket Kat'i surette kurulmadan evvel, başlangıçta hissedarlar tarafından ödenen dörtte bir bedel için kendilerine muvakkat bir makbuz veri­lir. Bu makbuzlar hisse senedi yerine geçemezler. Şirket Kat'i suretle kurulduk­tan sonra, en çok üç ay içinde bunlar hamiline yazılı ve hissedarların haklarını gösterir geçici ilmühaberlerle değiştirilir.

(f-II)- Şirket sermayesinin tamamı ödendikten sonra, üç ay içinde, ilmühaberler, çıkarılacak pay senetleriyle değiştirilir. Pay senetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 487 nci maddesinde yazılı hususları ihtiva eder.

NAMA YAZILI İLMÜHABERLER

MADDE: 13 - Hamiline yazılı şirket pay senetleri yerine düzenlenecek hamile yazılı ilmühaberlere, kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, Şirket ve üçüncü kişiler hakkında zilyetliğin geçirilmesiyle geçerli olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz.

HİSSELERİN BÖLÜNMEZLİĞİ:

MADDE: 14 - Hisse Senetleri, Şirket nazarında gayrı kabili tecezzidir. Şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir hisse senedinin müteaddit sahibi bulunduğu tak­dirde, Şirkete karşı olan haklarım ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla istimal edebilirler. Bu mümessil, Şirket nazarında mezkur hissenin sahibi addolunur.

Bir hisse senedinin intifa hakkına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı ayrı şahıslar olduğu takdirde, bunlar da şirkete karşı olan haklarını kezalik müşterek bir mümessil vasıtasıyla istimal ederler. Mümessil tayininde anlaşa­mazlarsa Şirket, gerek lüzumlu hallerde kendilerine yapılacak tebligat, gerekse umumi içtimalarda hazır bulunarak reye iştirak için yalnız intifa hakkı sahibi- bini tanır. Bunlar da müteaddit ise tayin edecekleri mümessili tanır.

HİSSEDARLARIN MES'ULİYETİ:

MADDE: 15 - Hissedarlar, ancak malik oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca mes'uldürler, kendilerine kabul etmiş oldukları nakdi taahhütleri miktarından fazla bir mes'uliyet tahmil edilemez.

HİSSELERİN MENFÎ! HİSSEDARLARA AİTTİR:

MADDE: 16 - Bir hisse senedine malikiyet, bu esas mukavelename münde­recatına m Umumi Hey'et kararlarına muvafakati tazammun eder.

Temettühissesiyle, ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemelhakları da dahil ol­duğu halde,bir hisse senedinin bilûmum hukuk ve vecaibi o hissesenedinin sahibine aittir.Bir hisse senedinin varis veya alacaklıları hiçbir vesile ile Şir­ketin emval veemlakinin haczini isteyemezler, ve Şirketin işlerine müdahale edemezler,haklarını istifa için Şirketin muhasebe defterleri ile Umumi Heyet kararlarınıkabule mecburdurlar.

HİSSE SENETLERİNİN İTFASİ

MADDE: 17 - Umumi Hey'et kararları ile safi temettülerden veya fevkalâde ihtiyat akçesinden ayrılacak mebaliğ ile bir kısım hisse senetlerinin tedricen itfâzı caizdir. Bu. takdirde, hisse senedi iptal edilen hissedarlara birer İntifa (Juissans) senedi verilir. Bu senetlerin birinci temettü hissesinden istifade haklan yoktur. Yalnız ikinci temettüe iştirak ederler.

SERMAYENİN TEZYİNİ:

MADDE: 18 - Yeni pay senedi çıkarılmak sureti ile esas sermayenin arttırılmasına karar verildiği takdirde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 459 uncu maddesinin (3) üncü fıkrası gereğince, anonim şirketlerin kuruluşlarına ilişkin (nakdî sermaye taahhüdüne 341 inci; aynî sermaye konulmasına 342 ve 343 üncü; bedellerin ödenmesine 344 ve 345 inci; halka arz edilecek paylara 346 ncı; ihraç edilecek paylara 347 nci madde) hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Yeni hisse senedi çıkartılmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar ve­rildiği ve arttırılan sermayenin tamamı mevcut hissedarlar tarafından taahhüt edilmediği takdirde, Şirketin mevcut hissedarlarından her birinin yeni hisse senetlerinden Şirket sermayesindeki hisseleri ile mütenasip miktarını satın almak hususunda rüçhan hakları vardır.

Esas sermayenin arttırılmasına dair olan Genel Kurul kararı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461 inci maddesinin (3) üncü fıkrası gereğince Ticaret Siciline tescil ve 35 inci maddedeki gazetede ilân olunur.

SERMAYENİN AZALTILMASI

MADDE: 19 - Şirket sermayesinin Genel Kurul kararı ile azaltılması hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 473 ilâ 475 inci madde hükümleri uygulanır.

TAHVİLAT:

MADDE: 22- Şirket, Umumi Hey'et karar ile tahvilçıkarmak istediği takdirde,TürkTicaret Kanununun tahvillere dair olan 420-433.maddeleri hü­kümleri uygulanır.

HİSSE SENETLERİNİN ZİYAI:

MADDE: 23 - Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahvilâtın ziyaı halin­de kanuni mevzuat dairesinde hareket olunur.

      YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

      MADDE-24

Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahibi olan veya olmayan kişiler arasından seçilecek beş üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir

Dört Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Ticaret Kanununun 334.Maddesinin verdiği imkanlar çerçevesinde Kamu Tüzel kişisi konumundaki Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun temsilcilerinden oluşur. Bu temsilciler ancak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından görevden alınabilir.

Bir tüzel kişi, Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.   Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

 

AZALIK MÜDDETİ;

MADDE: 26 - İdare Meclisi Azası en çok (üç) sene müddet için seçilir. Bu müddetin nihayetinde İdare Meclisi seçimi yenilenir. Çıkan azanın tekrar intihapları caizdir.

 

 

AZA SEÇİLMESİ:

MADDE: 27 - İdare Meclisi azasından bir veya birkaçının vefatı veya istifası vukuunda veya sair bir sebepten dolayı bir veya bir kaç aza yeri münhal kalırsa İdare Meclisi işbu yerlere lazım olan evsaf ve şeraiti haiz zevattan muvakkaten aza intihap eyleyecek ve ilk içtima edecek Umumi Hey'etin tasdikine arz ede­cektir. Bu suretle İdare Meclisine seçilen aza Umumi Hey'etin içtimaına kadar vazife görür ve Umumi Hey'etçe bu intihap tasdik olunursa selefinin bakiye müddetini ikmal eder.

İdare Meclisince mazur addedilmeksizin, birbiri ardına üç toplantıya iştirak etmeyen İdare Meclisi azası istifa etmiş sayılır.

REİS SEÇİLMESİ:

MADDE: 28 - İdare Meclisi, her sene azası arasında bir reis veya bir reis vekili seçer. Reisin veya vekilinin bulunmadığı celselere riyaset etmek üzere azadan biri o içtimaa mahsus olmak üzere İdare Meclisince muvakkaten reisliğe seçilir. Katiplik vazifesini yapmak üzere, İdare Meclisi azası arasından veya ha­riçten biri seçilir. Riyaset vazifesi reise, meclis celselerinde intizamı ve müzakeratın muntazam zaptını temin ve Umumi Heyet içtimalarına riyaset etmekten başka hiç bir hak vermez.

TOPLANTI:

MADDE: 29 - İdare Meclisi, Şirket umur ve muamelâtı lüzum gösterdikçe, Şirket merkezinde içtima eder. Ancak, lâakal üç ayda bir toplanması mecburidir.

Reisin veya azanın nısfının daveti ile idare Meclisinin içtimai iktiza eder. İdare Meclisi lüzum gördükçe Şirketin merkezi haricinde de toplanabilir.

TOPLANTI NİSABI:

MADDE: 30 - Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Toplanan üyelerin çoğunluğu hasıl olur olmaz, görüşmelere başlanmadan evvel zabıtnameyi imza etmeleri suretiyle çoğunluğun mevcut olduğu tespit olunur.

f II- Toplantı esnasında ekseriyet zail olursa, müzakere tatil olunur.Kararlar toplantıya katılmış olan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Azanın yekdiğerile niyabeten rey vermeleri caiz değildir. Ancak celselerde hazır bulunamayacak olan aza, ruznamede mevcut mesail hakkında fikir ve mütalâasını tahriren bildirebilirler. Bu mütalaa zabıtnameye geçirilir. Azaya gönderilecek davetiyelerin, ruznameyi müzakeratı ihtiva etmesi lazım olduğu gibi, bu davetiyeler ilgililere ya imza mukabilinde teslim edilir veyahut taahhüt­lü mektupla gönderilir.

ZABITLARIN ÎMZASÎ:

MADDE: 31 - İdare Meclisi Müzakeratının zabıt defterine kayıt ve altının reis ve hazır bulunan aza ile katip tarafından imza olunması ve karara muhalif kalanların muhalefet sebeplerinin zabıtnamelere dercedilmesi lazımdır. Zap­tın bir suretinin veya zabıttan çıkarılacak bir fıkranın üçüncü şahıslara karşı muteber olabilmesi için reis veya vekili tarafından imza edilmesi icabeder. Bu zabıtnameler münderecatı, İdare Meclisi azasının kimlerden ibaret olduğunu ve celselerde kimlerin bulunmadığını ve azanın o devre esnasındaki sıfat ve vazi­yetlerini isbat sadedinde muteberdir.

İDARE VE TEMSİL:

MADDE: 32 - Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yasaklamadıkça Şirket’in idaresi ile ilgili her türlü kararı alabilir ve Şirket’i temsilen her çeşit işlemi veya sözleşmeyi yapabilir.

ÜYELERİN ÖZEN DERECESİ

MADDE: 33- Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Şirket’in menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

İdare Meclisi; lüzumlu defterleri tutmak, geçen iş yılına ait bilançoyu kanu­ni hükümler dairesinde tanzim ve Umumi Heyet toplantısından en az 15 gün önce, hissedarların tetkiklerine arz etmekle mükelleftir.

İdare Meclisi; her iş yılı sonunda, bilançodan başka, Şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan muamelelerin hülasasını gösterir bir rapor tanzi­mine ve dağıtılacak kâr miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya ve bunları da Umumi Hey'et toplantısından en az 15 gün evvel hissedarların tetkiklerine hazır bulundurmaya mecburdur.

MURAHHASLAR, KOMİTE VE KOMİSYON KURULMASI:

MADDE: 34 - İdare Meclisi, haiz olduğu iktidar ve selahiyetlerin bir kısmı­nın umur ve muamelatı cariyenin tedvirini ve ittihaz ettiği kararların tatbikini azasından bir veya birkaçına tefriz edebilir ki bu zevata Murahhas Aza denir. Murahhas müteaddit ise, ekseriyeti âza ile karar verilir.

Murahhas azaya verilecek vazife ve selahiyetler ve ücretler, İdare meclisi ta­rafından tayin olunur. Bu ücretler, umumi masraflara geçirilir.

İdare Meclisi işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün mühim meseleler hususile bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbikine nezaret etmek üzere azalardan lüzumu kadar Komite ve Komisyon kurabilir.

MÜDÜRLER:

MADDE: 35 - Yönetim Kurulu, Şirket işlemlerinin icra safhasına ilişkin kısımlarını idare etmek üzere, bir Genel Müdür’le, lüzumu kadar Müdür ve Muavini tayin edebilir. Müdür ve Muavinleri kanun, Şirket Esas Sözleşmesi yahut iş görme şartlarını tespit eden diğer hükümlerle yükletilen mükellefiyetleri gereği gibi yerine getirmeğe mecburdurlar. Bu mükellefiyetlerini gereği gibi veya hiç yerine getirmedikleri takdirde, Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluklarına ait hükümler gereğince Şirket’e, pay sahiplerine ve Şirket alacaklılarına karşı sorumludurlar. Müdürlerin, Yönetim Kurulu’nun emri ve nezareti altında bulunmaları sorumluluklarını bertaraf etmez.

Müdürler, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler ve onlar gibi her zaman azlolunabilirler.

Müdürler, çeşitli bazı muayyen muameleleri ifaya mezun olmak üzere başka­larını tevkil edebilirler. Fakat Müdürlük vazifesini devredemezler.

ŞÎRKETİ İLZAM:

MADDE: 36 — Şirket namına tanzim edilecek bil'umum evrakın muteber olması ve Şirketi ilzam edebilmesi İçin, idare Meclisince, vaz'ı imzaya mezun kılman zevat tarafından Şirketin isminin ilâvesi suretile imza edilmiş olması şarttır. Bu imzalar Ticaret Sicilinde tescil ve usulen ilân edilecektir.

SORUMLULUK HALLERİ

MADDE: 37 -YönetimKurulu üyeleri, kanundan ve Esas Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ihlâl ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem Şirket’e, hem pay sahiplerine, hem de Şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.

Kanundan veya Esas Sözleşme’den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya Esas Sözleşme’ye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu, gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz.

ÜYENİN TİCARİ MUAMELE YAPABİLMESİ

MADDE : 38 -Şirket’in kuruluş gaye ve maksatlarına ve kurucu paydaşların halen iştigal ettikleri faaliyet mevzularına göre, gerek kurucu paydaşlar, gerek bilahare seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, kendi veya başkaları nam ve hesabına bizzat veya bilvasıta Şirket’le ticari muameleler yapabilecekleri gibi, Şirket’in icra eylediği ticarî muamele türünden muameleleri kendileri veya başkaları hesabına ifaya ve aynı nevi ticari muamele ile meşgul bir şirkete şahsen sorumlu üye sıfatıyla dahil olmaya yetkilidirler..

ŞİRKETİN KENDİ HİSSE SENETLERİNİ TEMELLÜK EDEMİYECEĞİ:

MADDE: 39 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 379 ilâ 389 uncu maddelerinde izin verilen durumlar dışında, Şirket, kendi hisse senetlerini temellük edemeyeceği gibi, rehin olarak da kabul edemez.

AZALARA VERİLECEK ÜCRET :

MADDE: 40 - İdare Meclisi Reis ve azalarına, ifa edecekleri hizmetlere mukabil, Şirket umumî masraflarına kaydedilmek üzere, miktarı Umumî Hey'et tarafından takdir olunacak aylık ücret verilir.

DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE AZİLLERİ

MADDE: 41- Denetçiler’in seçimi ve azilleri hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun denetime ilişkin emredici mahiyetteki hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE: 42- Denetçiler’in yetki ve görevleri hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun emredici mahiyetteki 397 ilâ 406 ncı madde hükümleri uygulanır.

 

Devamı

Adres: Beştepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:7 YENİMAHALLE/ANKARA • Telefon: +90 312 216 01 00 +90 312 425 30 07 • Faks: +90 312 425 82 28